Empezando con Deno

const x = 'valor2';
console.log('valo2r:', valor);